Столичната община стартира разработването на нова програма за въздуха за периода 2021-2026 г.

Граждани, институции, НПО и научни среди участват с предложения, препоръки и мнения по мерките   “За…